فروشگاه اینترنتی moboic با آدرس www.moboic.ir

همۀ ما دست‌کم یک بار گوشی همراه خود را به زمین انداخته‌ایم. شاید صفحۀ نمایش‌اش شکسته باشد،‌ شاید هم نه. اگر صفحۀ نمایش موبایلتان بشکند چه می‌کنید؟ یا حتی بدتر از شکستن صفحۀ نمایش، خرابی‌های عمیقتری در تعمیرات موبایل است که هر لحظه ممکن است بیخ گلویمان را بگیرد. آن وقت است که عذاب اینکه چگونه، کجا و به چه کسی برای تعمیرات موبایل مراجعه کنیم بر سرمان نازل خواهد شد. اینکه باید در بهترین شرایط یک روز قید گوشی خود را بزنیم تا تعمیرات انجام شود اولین دغدغۀ ذهنی خواهد بود. اینکه اطلاعات شخصی و حیاتی خود را از گوشی برداریم تا به دست افراد نااهل نیافتد و بعد از تعمیرات موبایل دوباره تمام آن اطلاعات را به گوشی بازگردانیم مکافات عجیبی است.

 

تازه این علاوه بر رنج معطلی در ترافیک همیشگی کلانشهرهاست. دست آخر هم بارها پیش آمده که پس از صرف اینهمه هزینه و وقت، شما ‌از نتیجۀ‌ تعمیرات موبایل خود راضی نیستید و یا مجبورید دوباره برای تعمیرات موبایل تمام مراحل عذاب‌آور قبل را تکرار کنید.

اما حالا فرض کنید تعمیرکارانی باشد که تنها منتظر شما هستند تا به آنها اطلاع دهید گوشی دچار مشکل شده، و مکان و زمان دلخواه خود را هم برای تعمیر بگویید. آنها گوشی شما را در مقابل چشمان خودتان تعمیر خواهند کرد. تعمیر گوشی در مقابل چشمانتان و در مکان دلخواه خودتان، بدون صرف هزینه،‌ وقت اضافی و البته در کمال امنیت و اطمینان خاطر قاعدتا چیزی است که خیلی از ما دنبال آن هستیم.