ریست کارخانه a300

چطور می توان گوشی a300 را به تنظیمات کارخانه برگشت داد؟ چطور می توان اطلاعات روی گوشی a300 را پاک کرد؟ چطور می توان رمز فراموش شده گوشی a300 را حذف کرد؟

برای ریست کردن یا وایپ گوشی a300 مراحل زیر را انجام دهید.

1- گوشی را روشن کنید.

2- پس از روشن شدن گوشی کد زیر را شماره گیری کنید.

HardReset.info: *2767*3855#

3- دستگاه خود به خود ریستارت می شود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *